بررسی آخرین تاریخ ایندکس کردن یک صفحه توسط گوگل بات (موتور جستجوگر گوگل)

گوگل آنالیزر:بررسی آخرین تاریخ ایندکس صفحه اینترنتی توسط گوگل (برای اولین بار)
آدرس صفحه

گوگل آنالیزر::تنها سرویس نمایش همزمان کلمات جستجو شده کاربران